Проект

Значение имени: Аббас

Жусупова (Рус)
В переводе с арабского языка означает:
суровый, строгий, хмурый, воинственный. Имя
встречается редко, связано с качествами че-
ловека. Составное имя - Габбас.Абат. Происходит от персидского слова абад,
что означает - цветущий, благоустроенный.

Жанузаков (Каз)
ар. — қатал, қатыгез, жауынгер.Фонетикалык, түрлері— Ғаббас, Қаппас, Қапбас.

Жанузаков (Рус)
ар. — суровый, строгий,
воинственный. Фонетические
варианты - Габбас, Каппас,Капбас.

Ондасынов (Каз)
(‘аббас —1) тұнжыраған, қабағы ашылмайтын; қатты, қатаң; 2) жалқы есім). Аббас. Заводтың өркендеуіне қосқан Аббастың еңбегі орасан зор («Л. Ж».).
Аппас, Аппаз. Әкесінің аты Аппас болса керек еді,— дедім (С. Сейфуллин).
Ғаббас. Ғаббас Тоқжанов (1900-1937) — қазақ әдебиетінің қалыптасу процесіне өзінің шығармаларымен бірқатар еңбек сіңірген белгілі сыншы («Қ. Ә. Т».).
Қабас. Шығыс жақтан келген Сүгірдің көршісі Қабас еді (М. Әуезов).
Қаппас. Мынадай жаман істен Қаппастың тұла бойы тітіркенді («Л. Ж».).


Есимдер (Каз)
араб тілінен алынған — қатал, қатыгез, жауынгер. Түрлері - Ғаббас, Қаппас, Қапбас.


Поиск по именам

Введите имя


Алфавитный указатель

А Ә Б В Г Ғ Д Е Ж З И І К Қ Л М Н О Ө П Р С Т У Ұ Ү Х Ц Э Ю Я